نادر آرمیان

www.naderarmian.ir

پیدایش جهان
ساعت ٧:٥۸ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/٦/۱٩  کلمات کلیدی: دانش ، تاریخ

 درمورد پیدایش جهان نظریات زیادی وجود دارد که معقول ترین آنها نظریه ی انفجار بزرگ است.

میلیاردها سال پیش تمامی اجرام جهان از جمله ستارگان و کهکشان ها در نقطه ای انباشته شده بودند. پس از مدتی بدلایل ناشناخته ای، این توده ی منسجم که حجمی ناچیز و جرمی برابر تمام ستارگان وکهکشان های عالم داشت، تبدیل به موجی عظیم شد و به فضای سرد و بی جان قدم نهاد.(غلبه بر هیچ) واقعه ی تبدیل توده ی منسجم به موج عظیم را انفجار بزرگ (BIG BANG) یا مهبانگ می نامند.

مراحل انفجار بزرگ.

1- ثانیه صفر پس از انفجار بزرگ:

ایجاد ابعاد جهان.(طول عرض ارتفاع زمان)

2- ثانیه ۴۳-۱۰ پس از انفجار بزرگ:

پیدایش نیروهای بنیادین.(جاذبه گرما مغناطیس الکتریسیته)

3- ثانیه ۳۶-۱۰ پس از انفجار بزرگ:

پیدایش ذرّات بنیادین.(کوارک لپتون میون فوتون نوترینو پوزیترون ...)

4- ثانیه ۶-۱۰ پس از انفجار بزرگ:

پیدایش ذرّات اصلی.(پروتون نوترون ...)

5- دقیقه سوم:

پیدایش نخستین عنصر.(هیدروژن)

6- بعد از ۳۰۰۰۰۰ سال:

 • کاهش دما به ۳۰۰۰ درجه سانتی گراد.

 • توانایی الکترون ها برای ماندن در مدار هسته

 • ایجاد دومین عنصر(هلیم)

  7- بعد از ۴۰۰۰۰۰:

  پیدایش سومین عنصر.(لیتیوم)

  8- بعد از یک میلیون سال:

  تا این لحظه بدلیل فزونی الکترون های رها شده، کیهان مات بوده و فوتون ها نمی توانستند کیهان را بپیمایند.در این لحظه با جذب الکترون ها به کمک پروتون ها و قرار گیری آن ها در مدار هسته، فوتون ها توانستند مسافت ها را بپیمایند و کیهان را شفّاف سازند.

  9- بعد از یک میلیارد سال:

  ایجاد ابر هایی غول پیکر که ماده ی سازنده ی آن هیدروژن و هلیم و لیتیوم و همچنین ذرّات بنیادی اندکی است که هنوز جذب اتم ها نشده اند.

  چند میلیارد سال بعد

  10- ابرهای غول آسای هیدروژن و هلیم، خوشه های کهکشانی را بوجود آوردند.

  11- مناطق متراکم تر، کهکشان ها را ساختند.

  12- پیدایش نسل اوّلیّه ی ستارگان.

  13- پیدایش عناصر سنگین تر.(بریلیم - بور - کربن - نیتروژن - اکسیژن ...)

  14- پیدایش دومین نسل از ستارگان.(خورشید ما یکی از این ستارگان است.)

  15- پیدایش سیّارات.(زمین ما یکی از این سیّارات است.)

  16- ۴۸۰۰۰۰۰۰۰۰سال پیش:

  سرد شدن زمین.

  17- ۴۵۰۰۰۰۰۰۰۰سال پیش:

  پیدایش خشکی ها و رشته کوهها.

  18- ۳۸۰۰۰۰۰۰۰۰سال پیش:

  پیدایش حیات در آب.

  19- ۳۶۰۰۰۰۰۰۰۰سال پیش:

  پیدایش جلبک های سبز آبی.(آغازتخمیر سلولی و ورود اکسیژن به جوّ)

  20- ۲۶۰۰۰۰۰۰۰۰سال پیش:

  پیدایش چند سلولی ها.(یوکاریوت ها)

  21- ۷۰۰۰۰۰۰سال پیش:

  پیدایش جانداران پیچیده.(اسفنج ها و ...)

  22- ۵۵۰۰۰۰۰۰۰سال پیش:

  ورود حیات به خشکی.

  23- ۴۵۰۰۰۰۰۰۰سلل پیش:

  پیدایش گیاهان در خشکی.

  24- ۲۵۰۰۰۰۰۰۰سال پیش:

  پیدایش جانوران.(دایناسور ها و دیگر جانواران)

  25- ۴۰۰۰۰۰۰۰سال پیش تا کنون:

  پیدایش پستانداران از جمله انسان.

  http://temujin.blogfa.com/post-6.aspx

  Date: Friday June 4th 2010 15:21