نادر آرمیان

www.naderarmian.ir

نسیمی کز بن آن کاکل آیو
ساعت ٤:٥٧ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/٦/٢٥  کلمات کلیدی: ادبیات

نسیمی کز بن آن کاکل آیو          مرا خوشتر ز بوی سنبل آیو

چو شو گیرم خیالش را در آغوش          سحر از بسترم بوی گل آیو