نادر آرمیان

www.naderarmian.ir

نخستین آیین نامه ساختمان قدمتی 3800 ساله دارد
ساعت ٥:٠۱ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/٦/٢٥  کلمات کلیدی: پیمانکاری ، تاریخ ، استاندارد ، قانون

وضع شده توسط حمورابی پادشاه کشور بابل

Description: http://www.donya-e-eqtesad.com/upload/iblock/90a/90a80286703608bbf53575f8e6642ccf.jpg

آیین نامه باستانی احداث ساختمان

هر گاه معماری خانه ای را برای شخصی بسازد و ساختمان آن را محکم بنا ننماید، به طوری که خانه ای که او ساخته خراب گردد و منجر به مرگ صاحب خانه شود، آن معمار را بایستی اعدام نمود.

هرگاه این امرمنجر به مرگ فرزند صاحب خانه گردد، یکی از فرزندان او را می بایست اعدام کرد. اگر این امر باعث مرگ صاحب خانه گردد، معمار می بایست غلامی به همان ارزش به صاحب خانه تحویل دهد. هرگاه این امر منجر به از بین رفتن اموال گردد، معمار موظف است کلیه اشیایی را که در این حادثه از بین رفته اند، به صورت اولیه مسترد نماید، و چون این خانه‌ای را که ساخته محکم بنا ننموده است، بنابراین معمار موظف است آن خانه خراب شده را نیز با خرج خودش بسازد. اگر معمار خانه ای برای شخصی بسازد، ولی بنای آن را به اندازه لازم محکم ننماید به طوری که دیواری از فرود آید؛ آن معمار موظف است دیوار مزبور را با خرج خود دوباره ساخته و محکم سازد.

HAMMURABI BUILDING CODE

If a builder build a house for a man and do not make its construction firm and the house which he has built collapse and cause the death of the owner of the house – that builder shall be put to death. If it causes the death of the son of the owner of the house – they shall put to death a son of that builder.

If it causes the death of a slave of the owner of the house – he shall give to the owner of the house a slave of equal value.

If it destroys property, he shall restore whatever it destroyed, and because he did not make the house which he built firm and it collapsed, he shall rebuild the house which collapsed at his own expense.

If a builder build a house for a man and do not make its construction meet the requirements and a wall fall in, that builder shall strengthen the wall at his own expense. 

اندرز داریوش بزرگ به فرزندش:

هرگز در آباد نمودن کوتاهی مکن، زیرا بنیان این است؛ آنگاه که کشوری آباد نمی‌گرددرو به ویرانی می نهد. پس آبادانی، ساخت راه و شهرسازی و قنات را درگام نخست قرار ده.

http://www.donya-e-eqtesad.com/news/734860