گوپت‌شاه

گوپت‌شاه

از ویکی‌پدیا، دانشنامه آزاد

گوپت شاه شخصیتی اساطیری است که به اساطیر ایران باستان بازمی‌گرددودراوستا نیزنامی ازاورفته‌است. مطابق اساطیر گوپت شاه ظاهری بصورت نیم انسان-نیم گاو داردووظیفه اونگهداری ازگاوسریشوک است که درفرشگردآخرین جانوری است که بایدقربانی شود.

منبع

  • فرهنگ وزبانهای باستانی ایران. محبوبه خدایی. نشرپازینه. تهران.۱۳۸۷. چاپ اول. صفحه ۲۴۶

جستارهای وابسته

https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D9%88%D9%BE%D8%AA%E2%80%8C%D8%B4%D8%A7%D9%87

/ 0 نظر / 28 بازدید