همشنی ها

 همشنی ها تعدادی از مردمانی از گروههای مختلف هستند که در گذشته و حال به منطقه همشین (Hemşin) واقع در منطقه شرقی ترکیه در کنار دریای سیاه در استان ریزه (Rize Province) نسبت داده شده اند. همشنی ها در زبان ترکی همشینلی (Hemshinli) Turkish: Hemşinli و در زبان ارمنی هومشنتسی (Homshentsi (Armenian: Համշենի نامیده میشوند.جوامع متمایزی با نام قومی یکسان یعنی همشنی در اطراف هوپا (Hopa) ترکیه، در همشین(Hemşin)ترکیه،و همچنین در قفقاز وجود دارد که تقریبا از وجود یکدیگر بی اطلاع هستند.

  • همشنی ها یا همشینلی های خود همشین (The Hemshinli of Hemshin proper) که گاهی همشینلی های غربی (Western Hemshinli) نیز نامیده میشوند، مسلمانان سنی مذهب و ترک زبانی هستند که در مناطق چاملی همشین (Çamlihemşin) و همشین (Hemşin) استان ریزه (Rize Province) ترکیه زندگی میکنند.

  • همشنی ها یا همشینلی های هوپا (The Hopa Hemshinli) که گاهی همشینلی های شرقی (Eastern Hemshinli) نیز نامیده میشوند، مسلمانان سنی مذهبی هستند که بیشتر در مناطق هوپا (Hopa) و بورچکا (Borçka) استان آرتوین (Artvin Province) ترکیه زندگی میکنند. آنها علاوه بر زبان ترکی، به لهجه ای از ارمنی غربی که در زبان خودشان هومشتسما (Homshetsma) و در ترکی همشینجه (Hemşince) نامیده میشود نیز صحبت میکنند.

  • همشنیها یا هومشنتسیک (Homshentsik) که گاهی هومشنتسیک شمالی (NorthernHomshentsik) نیز نامیده میشوند، مسیحیانی هستند که در آبخازیا ( Abkhazia) و کراسنودار کرای (Krasnodar Krai) روسیه زندگی میکنند. آنها نیز به هومشتسما (Homshetsma) صحبت میکنند. همچنین همشینلی های مسلمان در آبخازیا و کراسنودار کرای نیز زندگی میکنند و نیز نشانه هایی از همشینلی ها بین ترکهای مسختی (Meskhetian Turks) دیده میشود.

    http://sharva.blogfa.com/post-17.aspx

/ 0 نظر / 12 بازدید