کلاغ‌های منطقی

 

آنتونی رایت عصب‌شناس زیستی از دانشکده پزشکی دانشگاه هوستون تگزاس می‌گوید: «استدلال قیاسی و تطبیق روابط یک سطح بالاتر از آن چیزی هستند که فرآیند تفکر انتزاعی نامیده می‌شود.

ما از قبل می‌دانستیم که کلاغ‌ها می‌توانند چهره را به خاطر بسپارند و از ابزار استفاده کنند. اما حالا یک تحقیق جدید نشان می‌دهد آنها توانایی درک الگوهای شباهت رابطه محور را دارند.

این توانایی کلاغ‌ها را وارد باشگاهی می‌کند که اعضای محدودی دارد و شامل انسان‌ها، میمون‌ها و میمون‌های بدون دم ( شامپانزه، گوریل و اورانگوتان) است.

«اد وازرمن» استاد روانشناسی دانشگاه لوا و نویسنده همکار تحقیق می‌گوید: «این نتیجه شگفت‌انگیزی است، این رفتار قبلا در میمون‌ها و میمون‌های بی‌دم دیده‌شده بود، اما حالا ما با یک پرنده با مغزی خاص سروکار داریم، همان‌طور که مغز میمون‌ها در بین پستانداران ویژه است

نتایج این تحقیق در مجله Current Biology به چاپ رسیده و در آن محققان به‌تناوب یک سینی پلاستیکی با سه لیوان را وارد قفس کلاغ‌های ابلق( سیاه و خاکستری) می‌کردند.

لیوان نمونه که در وسط قرار داشت توسط یک کارت پوشیده شده بود که روی آن رنگ یا شکلی بود یا عددی نوشته‌شده‌بود. دو لیوان دیگر هم با کارت‌هایی پوشانده شده بودند که یکی از آنها یا ازنظر رنگ یا از نظر الگوی شکلی شبیه پوشش لیوان نمونه بود، در طول دوره آموزشی اگر کلاغ‌ها پوشش لیوانی را که شبیه لیوان نمونه بود، انتخاب کرده و کنار می‌زدند، دو کرم به عنوان پاداش انتظارشان را می‌کشید.

در مرحله دوم کلاغ‌ها به‌وسیله جفت‌های شبیه به هم آزموده شدند که درک شباهت‌شان نه‌فقط از طریق ظاهر، بلکه با استدلال منطقی و از طریق رابطه بین دو شکل روی کارت‌ها امکان‌پذیر بود.

در این آزمون کلاغ‌ها باید کارت شبیه را در مقایسه باکارت دیگر یا کارت غلط انتخاب می‌کردند؛ به‌عنوان مثال اگر کارت نمونه یک دایره سبز و یک مربع آبی داشت و از دو کارت دیگر، اولی دو مربع آبی داشت و دومی یک بعلاوه قرمز و یک مثلث سبز ، کارت صحیح دومی بود.

چون الگوی شباهت در اینجا تفاوت دو شکل روی کارت و تفاوت رنگ‌های آنها و در حقیقت رابطه بین دو شیء بود. درواقع الگوی شباهت در این مرحله هر چیزی، از تفاوت رنگ، تفاوت شکل یا حتی تفاوت اندازه اشیاء بود.

اینجا شباهت به رابطه بین دو شیء مربوط می‌شد، چیزی که کلاغ‌ها برای درک آن تمرین داده‌نشده‌بودند. در کمال شگفتی کلاغ‌ها بدون هیچ تمرین قبلی موفق می‌شدند الگوهای شباهت پیچیده بین دو کارت از سه کارت موجود را دریافته، آن را کنار زده و جایزه خوشمزه‌شان را از درون لیوان بردارند.

آنتونی رایت عصب‌شناس زیستی از دانشکده پزشکی دانشگاه هوستون تگزاس می‌گوید: «استدلال قیاسی و تطبیق روابط یک سطح بالاتر از آن چیزی هستند که فرآیند تفکر انتزاعی نامیده می‌شود.

برای دهه‌ها تصور می‌شد این شیوه منحصر به انسان و میمون‌های بدون دم بزرگ نظیر شامپانزه و گوریل است. اما بروز جداگانه این توانایی در پرندگان بر منحصربه‌فرد بودن آن می‌افزاید

http://www.hamshahrionline.ir/details/287146/Environment/birds

/ 0 نظر / 43 بازدید