کشف قدیمی ترین نان جهان

کشف قدیمی ترین نان جهان

یافته‌های جدیدباستان‌شناسان نشان می‌دهد مردم فرهنگ ناتوفیان درخاورمیانه ازحدود ۱۵ هزارسال پیش اقدام به پخت نان می‌کردند. این زمان مربوط به دوران پیش ازآغازکشاورزی ویکجانشینی بوده وبه همین دلیل کشف فوق، بسیار بااهمیت محسوب می‌شود.

تیمی ازپژوهشگران باستان‌شناس موفق به کشف بقایای زغال شده تکه نانی پهن ومسطح شده‌اند که حدود ۱۴ هزار و۴۰۰ سال پیش توسط انسانهای شکارچی وگردآورنده غذاتهیه شده بود. اهمیت این یافته به دلیل قدمت آن است که بسیارقدیمی‌تر ازتصورات پیشین بوده ومرتبط بادوران پیش ازشروع کشاورزی است.

براساس گزارشهای رسمی منتشرشده دراین رابطه، کاوشهای باستان‌شناسی دریک محوطه پیش‌ازتاریخی درکشور اردن منجربه کشف تکه‌های متعددی ازنان شده است. این محوطه تاریخی درشمال شرقی کشوراردن قراردارد. دراین مطالعات، باستان‌شناسان موفق شدند بقایای گونه‌های وحشی متعددی ازغلات را کشف وآنالیزکنند که می‌توان آنهارا اجدادگیاهان وغلات بومی واهلی‌شده امروزی دانست. ازجمله این غلات می‌توان به einkorn یانوعی گونه باستانی گندم مدیترانه‌ای، جووجودوسر اشاره کرد.

آمایا آرانز اوتاگوی (Amaia Arranz Otaegui) ازباستان‌شناسان این گروه تحقیقاتی وپژوهشگردانشگاه کپنهاگ در کشوردانمارک دررابطه باکشفیات فوق، گفت: «این نانهای کشف‌شده بسیارشبیه به نمونه نانهای مخلوط باسبزیجاتی است که درمحوطه‌های باستانی اروپاکه به دوران نوسنگی وهمچنین روزگارامپراتوری روم تعلق دارد، بوده که پیش‌ازاین در ترکیه وبخشهایی ازاروپا کشف‌شده بودند.»

وی درادامه توضیحات خودافزود: «ماباتوجه به این کشفیات می‌دانیم که محصولاتی مشابه نان پخته‌شده، بسیارپیش‌تراز زمانی که ماتصور می‌کنیم وقبل‌تر ازآغازکشاورزی تهیه‌شده‌اند. گام بعدی تحقیقات ما، این است که ارزیابی کنیم آیاتولید ومصرف نان تحت تأثیرظهور کشت وپرورش گیاهان قرارداردیاخیر؟»

به گفته باستان‌شناسان، این نان باستانی توسط مردم فرهنگ موسوم به ناتوفیان که درفاصله ۱۲هزار و ۵۰۰ تا ۹ هزار و ۵۰۰ پیش ازمیلاددرمنطقه لووانت زندگی می‌کردند، تهیه‌شده است.

توبیاس ریشتر (Tobias Richter) دیگرپژوهشگروباستان‌شناس دانشگاه کپنهاگ که دراین مطالعات حاضربود، درباره مردم فرهنگ ناتوفیان گفت: «شکارچیان وگرداوری کنندگان غذاکه فرهنگ ناتوفیان را شکل داده بودند، به‌طورخاص برای ماجالب وخاص هستند زیراآنهادردوره انتقالی زندگی انسان به سر می‌بردند که طی آن انسانهای کوچ‌نشین بیشتر متمایل به سکونت دریک منطقه خاص شده بوده ورژیم غذایی آنهانیزباتغییراتی قابل‌توجه روبروشده بود. تیغه‌های ساخته‌شده ازسنگ چخماق درکنارسایرابزارهای سنگی که درمحوطه‌های باستانی مربوط به ناتوفیان کشف‌شده‌اند، باستان‌شناسان را به این نظریه رسانده‌اند که مردم این فرهنگ باستانی، باروش‌هایی متفاوت ومؤثرتوانسته‌اند ازگیاهان بهره‌برداری کنند.»

لارا گونزالز کاراترو (Lara Gonzalez Carratero) باستان‌شناس وپژوهشگریونیورسیتی کالج لندن باکمک میکروسکوپهای الکترونیکی، ترکیبات نانهای باستانی کشف‌شده را موردمطالعه قرارداد. وی وسایراعضای این گروه تحقیقاتی، معیارهاوروشهای جدیدی برای شناسایی محصولات مبتنی برغلات باستانی مانندنان وفرنی ارائه کردند.

دوریان فولر (Dorian Fuller) دیگرپژوهشگر این پروژه مطالعاتی نیزاعلام کرد: «تهیه وپخت نان مشتمل برپردازش کار فشرده‌ای است که شامل زهکشی، آسیاب کردن غلات وشستشووپخت می‌شود.»

پیش‌ازاین روشهای کشاورزی ابداع شوند، تولیدنان مطرح شده واین امربه‌عنوان یک پدیده خاص دیده می‌شود. به اعتقاد پژوهشگران، تمایل به مصرف بیشتراین غذای ویژه احتمالاً به تصمیم‌گیری برای شروع بهره‌برداری ازغلات تبدیل‌شده است. همه این موارد، متکی به تحولات روش‌شناختی جدیدی است که به ماامکان می‌دهد بررسی کنیم چگونه مصرف و تولیدنان ازمیزان بسیارکم به یک پدیده گسترده وهمه‌گیرتبدیل شد.

شرح کامل این پژوهش ویافته‌های به‌دست‌آمده ازآن درآخرین شماره مجله تخصصی PNAS منتشرشده ودراختیار پژوهشگران قراردارد.

https://www.khabaronline.ir/detail/790685/science/nature

/ 0 نظر / 36 بازدید