گور ایرانی

 نام علمی: Equus onager

نام انگلیسی: Persian Wild Ass

نام فارسی: گور ایرانی

(گورخر، گور اسب، خر دشتی)

(ترکمنی: قولان)

محدوده زندگی در کشور ایران

/ 0 نظر / 20 بازدید