محوطه میرک در سمنان برای مطالعه زندگی انسان اولیه بی نظیر است

 متخصص انسان شناسی پیش از تاریخ در موسسه علوم کشور فرانسه گفت: محوطه میرک بسیار پیچیده و در جهان بی نظیر و برای مطالعه زندگی انسان اولیه استثنایی است.

/ 0 نظر / 45 بازدید