ورود اولین اتومبیل به ایران

نخستین اتومبیل یا کالسکه بخار در سال ۱۳۲۰ قمری به سفارش مظفرالدین شاه به ایران آمد، در همان سال حاج حسین آقای امین الضرب هم که اولین کارخانه برق را به تهران وارد کرده بود یک اتومبیل به ایران وارد کرد تنها راه اتومبیل رو درآن زمان در ایران راه گیلان بود که بوسیله روس ها ساخته شده بود و به دست ماموران روس اداره می شد.

در آخرین سفرمظفرالدین شاه به فرنگ کالسکه  بخارشاه را در بندرانزلی با تحمل مشکلات زیاد ازکشتی پیاده کردند شاه می خواست با اتومبیل تا قزوین بیاید اما همین که ملازمان و همراهان او دردسرهای گردنه ملاعلی وآب ترش و منجیل را یادآوری کردند منصرف شد وبه جای کالسکه بخار به کالسکه اسبی نشست و قرار شد کالسکه بخار را راننده بلژیکی بدون مسافر به تهران بیاورد اتفاقا راننده در گردنه ملاعلی تصادف کرد و کالسکه بخار درهم شکست شاه با کالسکه اسبی به تهران رسید و کالسکه بخار را با گاری به تهران آوردند تا تعمیر کنند .

بعد از مظفرالدین شاه محمد علی شاه دستور داد یک اتومبیل برایش بخرند اتومبیل او بدون اشکال از گردنه های گیلان گذشت وبه تهران رسید. روزی که وی به دیدار یکی از خواهران خود می رفت کالسکه اسبی خواست. می گویند آن روز همین که شاه خواست سوار کالسکه شود یک نفر عطسه کرد و شاه آن را به فال بد گرفت واز سواری با کالسکه اسبی منصرف شد. او کالسکه را خالی با شاطرها جلو فرستاد و خودش سوار اتومبیل شد، کالسکه شاه و همچنین اتومبیل وی از میدان توپخانه به خیابان اکباتان پیچید که ناگهان در جلوی عمارت مسعودیه (نزدیک بهارستان) بمبی به سمت خیابان پرتاب شد جمعی از شاطرها و کالسکه چی ها و سوارها کشته و زخمی شدند و شاه که در اتومبیل بود سالم ماند.

چندی بعد محمد علی شاه مخلوع شد و اتومبیل او به پسرش احمد شاه رسید احمد شاه بجز آن اتومبیل یکی دو اتومبیل دیگرهم خرید که گاهی سوار آن می شد.

درمیان مردم اولین کسی که بعد از امین الضرب اتومبیل به ایران آورد وثوق الدوله بود که وقتی از فرنگستان بازمی گشت آن را با خود آورد اما همین که اتومبیل او را در بصره پیاده کردند و خواستند راه بیندازند یک گاومیش قوی هیکل به آن حمله ور شد و اتومبیل وثوق الدوله را درهم شکست.

/ 0 نظر / 10 بازدید