کتابچه راهنمای خدمات صندوق

کتابچه راهنمای خدمات صندوق

فهرست کتابچه راهنمای خدمات :

مقدمه

ماموریت صندوق ضمانت صادرات ایران

بیمه نامه ها

صدور بیمه نامه های کوتاه مدت

صدور بیمه نامه های میان و بلند مدت

ضمانت نامه ها

احراز و پرداخت خسارت در مدیریت خسارت

خدمات مدیریت ریسک

ارتباط با دفاتر کارگزاری

شماره های تماس با صندوق ضمانت صادرات ایران

برخی از موسسات بیمه اعتبار صادراتی دنیا

برخی از شرکتهایی که با ما همکاری داشته اند

مقدمه کتاب :

علیرغم نقش چشمگیر صادرات در رشد اقتصادی کشورها، بسیاری از فعالان عرصه تجارت به دلیل خطرات موجود در صحنه تجارت بین الملل، بویژه ریسک عدم بازپرداخت وجوه کالا و خدمات از سوی خریداران خارجی، تمایلی به حضور در صحنه های بینالمللی ندارند. به منظور رفع این نگرانی و افزایش قدرت مقابله صادرکنندگان با ریسکهای اعتبار صادراتی و متعاقباً رونق صادرات، دولتهای جهان اقدام به تاسیس صندوقهای ضمانت صادرات نموده اند. این قبیل شرکتهای بیمه، عمدتاً وابسته به دولت و متکی به حمایتهای مالی آن بوده و اغلب ریسکهایی را پوشش میدهند که جهت آنها، حمایتی از سوی شرکتهای بیمه تجاری صورت نمیپذیرد.

در ایران نیز، صندوق ضمانت صادرات ایران، به عنوان یکی از شرکتهای وابسته به وزارت صنعت، معدن و تجارت و با هدف توسعه صادرات غیرنفتی از طریق حمایت از صادرکنندگان ایرانی در برابر ریسکهای سیاسی و تجاری موجود در صحنه بین الملل و نیز تامین سرمایه در گردش موردنیاز فعالیت صادراتی آنها تاسیس شده است. در کتابچه حاضر تلاش گردیده تصویری کلی از محصولات بیمه های، ضمانتنامه های و سایر خدمات این نهاد دولتی جهت صادرکنندگان محترم ارائه شود؛ ضمن آنکه امکان دستیابی به توضیحات تکمیلی، از طریق تماس با کارشناسان بخش­های مختلف صندوق مهیا خواهد بود.

دانلود کتابچه راهنمای خدمات صندوق ضمانت صادرات ایران

https://www.egfi.ir/Index.aspx?page_=form&lang=1&sub=0&tempname=Main&PageID=39

/ 0 نظر / 89 بازدید