آهو

 نام علمی: Gozella subgutturosa

نام انگلیسی: Goitred gazelle

نام فارسی: آهو

(بلوچی: آسک)(ترکی: جیران)(ترکمنی: توقر)(کردی: ماده کاسک، نر کلاسک)(لری، ک‍لاس)

محدوده زندگی در کشور ایران

آهو، منطقه حفاظت شده مند

آهو، منطقه حفاظت شده کالمند

/ 0 نظر / 82 بازدید