۳۴۰ دهانه برخورد شهاب سنگ

براساس محاسبات انجام‌شده توسط دانشمندان دانشگاه فرایبورگ تاکنون وجود ۱۸۸دهانه برخورد شهاب‌سنگ روی زمین تأیید شده‌اند و ۳۴۰ مورد دیگر در فهرست تأیید و کشف‌شدن هستند.

در مقایسه با تعداد 300هزار برخورد شهاب‌سنگی که روی مریخ ثبت شده‌اند، روی زمین فقط وجود 188مورد تأیید شده‌اند. افزون بر این، 60مورد از این تعداد زیر رسوبات دفن شده‌اند.

http://www.hamshahrionline.ir/details/301220/Science/scientific

/ 0 نظر / 20 بازدید