بوشی دو و ادیان و مکاتب فکری ژاپن

پاسخ به این سؤال که ژاپنی ها چه دینی دارند همیشه دشوار و بحث برانگیز است. بیشتر ژاپنی ها ادیان و فلسفه ها و مکاتب فکری وارد شده به سرزمین شان را در هم آمیخته اند و آئین بدیعی خلق کرده اند.

شین تو دین بومی و باستانی ژاپن که مبتنی بر پرستش امپراتور، ارواح نیاکان و جزایر ژاپن است، بودیسم دینی متولد هند که در قرن چهارم از طریق چین و کره وارد ژاپن شد، تائوییسم و آئین کنفسیوس مکاتب فکری باستانی چینی، ذن شاخه ای از دین بودا که در قرن سیزدهم وارد ژاپن شد و به سرعت در آنجا پا گرفت و عهده دار نقش مهمی در فرهنگ ژاپنی شد و بعدها تا حدی مسیحیت همگی گوشه ای از فرهنگ مردم ژاپن راشکل داده اند

بوشی دو از درون بودیسم، ذن، شین تو و آئین کنفسیوس به وجود آمد. ترکیب این مکاتب فکری مجموعه فضایلی را به وجود آورد که به بوشی دو یا آئین سلحشوران مشهور است

بوشی دو از بودیسم نگاهش به “خطر” و “مرگ” را وام گرفت. سامورای از مرگ نمی هراسد زیرا همان گونه که از بودیسم آموخته انسان ها پس از مرگ مشمول تناسخ می شوند و ممکن است که در همین جهان در قالب دیگری مجدداً متولد شوند. از طریق ذن می توان به آزادی نهایی از قیود فکری رسید. مراقبه در این آئین، رهروان را با کمک تمرکز به سطحی از فکر می رساند که کلمات قادر به توصیف آن نیستند. ذن به پیروانش درس خودشناسی می دهد و به آنها می آموزد هرگز خود را محدود نکنند

سامورایی ها از ذن و مراقبه به عنوان وسیله ای برای بیرون راندن ترس و بی ثباتی از خود و در نهایت حذف اشتباهاتشان بهره می بردند.ضعف هایی که هریک می توانند منجر به مرگ جنگ جو شوند

شین تو دین باستانی ژاپن وفاداری و میهن پرستی خود را به بوشی دو داده است. شین تو شامل پرستش نیاکان است و خانواده سلطنتی را سرچشمه تمام ملت می پندارد و برای امپراتور احترامی ایزدگونه قائل است و او را تجسم خدایان بر روی زمین می داند. پس سامورای خود را با تمام وجود وقف امپراتور و نمایندگان او و سامورای های مافوق می کند

دین شین تو همیشه ستون اصلی وطن پرستی در ژاپن بوده است. در اعتقاد پیروان این دین جزایر ژاپن تنها جایی برای برآورده کردن نیازهای آنها نیست بلکه مسکن مقدس خدایان است

آئین کنفسیوس روابط بین انسانها و اخلاق اجتماعی خود را به بوشی دو داده است. این آئین به تبیین پنج رابطه اخلاقی همت گماشته است. روابط بین ارباب و خادم، پدر و پسر، زن و شوهر، برادر بزرگ با برادر کوچک و دوست با دوست

هرچند سامورای ها با برخی از نوشته های کنفسیوس مخالف بودند و اعتقاد داشتند انسان نباید تمام عمرش را صرف کتاب خواندن و شعر گفتن کند، اما نظام اخلاقی و روابط اجتماعی شان به شدت متأثر از آئین کنفسیوس است

بوشی دو روش بدیعی برای زندگی خلق کرد و غذای روح ملتی را در طی سالیان طولانی جنگ های داخلی و مصیبت و ناامیدی به وسیله آموزش های خود تأمین کرد

http://www.topforum.ir/threads/25599/

/ 1 نظر / 63 بازدید
نیلوفر

آرزو ميکنم در اين شبهاي عزيز زيباترينها را از دستان خدا ھديه بگيريد.