راسته زوج سمان

در اکثر آنها دست و پا هر یک دارای دو انگشت مساوی است (انگشتان سوم و چهارم). ناخن ها به صورت سم درآمده است. اکثر افراد این راسته (در ایران به استثنای خانواده گراز) شاخ های بلندی دارند، یا آثاری از آن بر روی جمجمه به چشم می خورد. دندان های آسیا و پیش آسیا برای جویدن و نرک کردن مواد گیاهی مناسب اند. در فک بالای اکثر گونه ها، دندان های پیشین و نیش دیده نمی شود و به جای آنها لایه غضروفی شکلی وجود دارد که برای گرفتن و کندن علوفه استفاده می شود. راسته زوج سمان شامل سه زیر راسته، خوک شکلان، نشخوار کنندگان و شترها است. نشخوار کنندگان معده چهار قسمتی دارند، این حیوانات غذا را با سرعت می بلعند و در مواقع استراحت آنها را به صورت گلوله هایی به دهان بر می گردانند تا بجوند و آسیاب کنند. این عملیات پیچیده باعث می شود تا حیوانات در مراتع و زمین های باز که خطر حیوانات طعمه گیر آنها را تهدید می کند. به سرعت چرا کرده و سپس در فرصت مناسب و در محل امن آنها را بجوند. از راسته زوج سمان تاکنون سه خانواده و نه گونه در ایران شناسایی شده است.

http://www.irandeserts.com/content/درگاه_کویر/پوشش_جانوری/پستانداران_ایران_2/راسته_زوج_سمان.htm

/ 0 نظر / 31 بازدید