کرشفت

کرشفت

از ویکی‌پدیا، دانشنامه آزاد

کرشفت یا کرشفت مرغ، نام یک پرنده اسطوره ای دراساطیرایران است. کرشفت دربندهش مرغی معرفی شده‌است که سخن گفتن می‌داند. براساس این روایت، کرشفت پرنده‌ای بودکه دین به ورجم کرد بُردوآیین مزدیسنی را درآنجارواج بخشیدتااوستا را به زبان مرغ بخوانند.

بنابه این روایت، کرشفت همتای سیمرغ، سرورهمه مرغان است. ازکرشفت درفرگرد(فصل) دوم وندیداد، فقره ۴۲، با نام کرشیپتریادشده ونمودهای آن کمابیش همانند آله یا عقاب معرفی شده‌است.

منابع

  • جان.راسل.هینیلز. شناخت اساطیرایران. ترجمه باجلان فرّخی. چاپ دوم. تهران: انتشارات اساطیر، ۱۳۸۵. ISBN 964-331-264-X.

https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%B1%D8%B4%D9%81%D8%AA

/ 0 نظر / 25 بازدید