نیمی از مردم جهان

نیمی از مردم جهان، افرادی هستند که چیزهایی برای گفتن دارند ولی قادر به بیان آن نیستن ونیم دیگرافرادی هستند که چیزی برای گفتن ندارند ،اما همیشه در حال حرف زدن هستند.

رابرت لی فراست Robert Frost

-------------------------------------------

همیشه حرفی بزن، که بتوانی آنرا بنویسی چیزی را بنویس، که بتوانی آن را امضاء کنی وچیزی را امضاء کن که بتوانی پایش بایستی.

ناپلئون بناپارت

-------------------------------------------

اگر یک سال ثمر از کاری را خواستی گندم بکار، اگر دو سال خواستی درخت بکار، اما اگر صد سال ثمر خواستی به مردم یاد بده.

کنفوسیوسConfucius

-------------------------------------------

تنها کاری را تا فردا کنار بگذار، که حاضری بمیری بدون اینکه انجامش داده باشی.

پابلو روئیس پیکاسوPablo Ruiz Picasso

-------------------------------------------

اگر می خواهی پس از مرگ فراموش نشوی، یا چیزی بنویس که قابل خواندن باشد، یا کاری بکن که قابل نوشتن باشد.

بنجامین فرانکلین

-------------------------------------------

انسان موجود عجیبی است اگر به او بگویید: در آسمان، یکصد میلیارد و نهصد و نود و نه ستاره وجود دارد. بی چون و چرا می پذیرد، اما اگر در پارکی ببیند روی نیمکتی نوشته اند، رنگی نشوید! بی درنگ انگشت خود را روی نیمکت می کشد تا مطمئن شود.

نیچه

-------------------------------------------

مهم نیست اگر انسان برای کسی که دوستش دارد غرورش را از دست بدهد؛ اما فاجعه است اگر به خاطر حفظ غرور، کسی را که دوست دارد از دست بدهد.

ویلیام شکسپیر

-------------------------------------------

هر حقیقتی از سه مرحله می گذرد:

ابتدا، به مسخره گرفته میشود بعد به شدت با آن مخالفت میشود و در آخر، به عنوان امری بدیهی پذیرفته میشود.

آرتورشوپنهاور

-------------------------------------------

مایکل شوماخر چندین سال متوالی در مسابقات اتومبیلرانی "فرمول یک" در دنیا اول شد. وقتی رمز موفقیتش را پرسیدند، در جواب گفت:

تنها رمز موفقیت من این است که زمانی که دیگران ترمز می گیرند، من گاز می دهم...

تصمیم بگیر وقتی که دیگران مرددند...

-------------------------------------------

درد من مرگ مردمی است که گدایی را قناعت، بی عرضگی را صبر و با تبسمی بر لب این حماقتها را حکمت خدا مینامند.

گاندی

-------------------------------------------

حتی افرادی هم که معتقد هستند، سرنوشت همه از قبل تعیین شده و قابل تغییر نیست؛ موقع رد شدن از خیابان ابتدا دو طرف آن را نگاه میکنند.

استیون هاوکینگ...

-------------------------------------------

قرار نیست من طوری زندگی کنم که دنیا دوست داره، خب طبعا قرارهم نیست دنیا همونطوری بچرخه که من دوست دارم.

جروم دیوید سالینجر

-------------------------------------------

جهان سوم جایی ست که هر کس بخواهد مملکتش را آباد کند خانه اش خراب میشود و هر کس بخواهد خانه اش را آباد کند باید یرای ویرانی مملکتش بکوشد.

پروفسور محمود حسابی

-------------------------------------------

در سن هشتاد و سه سالگی از "فرانک لوید رایت" معمار بزرگ و نامدار پرسیدند:

ازمیان کارهای بزرگی که انجام داده اید؛ کدام را بیشتر می پسندید؟

که او پاسخ می دهد: کار بعدی را

 

/ 0 نظر / 10 بازدید