وقتی کسی خیلی می خنده

When A Person Laughs too Much Even for Stupid Things, Be Sure That Person Is Sad Deep Inside.

وقتی یه نفر خیلی میخنده، حتی برای چیزهای احمقانه و پیش پا افتاده، بدونید اون از درون خیلی عمیقا غمگینه.

When A Person Sleeps A lot, Be Sure that Person Is Lonely.

اگه یه نفر خیلی می خوابه، بدونید که تنهاست

When A Person Talks Less, And If He Talks, He Talks Fast Then It Means That Person Keeps Secrets.

اگه یه نفر کم حرف میزنه و وقتی هم که حرف میزنه سریع حرفشو میگه و بعد دوباره سکوت میکنه بدونید که رازی تو سینه اش داره.

When someone can't cry then that person is weak.

وقتی یه نفر نمی تونه گریه کنه بدونید که ضعیفه.

When Someone Eats In an Abnormal Way Then That Person Is In Tension.

وقتی یه نفر با یه روال غیرعادی و با حجم زیاد غذا میخوره بدونید که تحت تنش قرار داره.

When Someone Cry On Little Things Then It Means He Is Innocent & Soft Hearted.

وقتی یه نفر واسه چیزای کوچیک گریه میکنه یعنی رقیق القلب و معصومه.

When Someone Gets Angry On Silly Or Small Things It Means He Is In Love.

وقتی یه نفر سریع و سر چیزای کوچیک عصبانی میشه یعنی درگیر عشقه.

So True, Try To See All These In Real Life, U Will Find All.

اینا جمله های حکیمانه نیستند، حقیقت های ساده ی روانشناسی هستند. به دنیال این حقیقت ها در جامعه ی اطرافتون باشید، پیداشون خواهید کرد.

Try to understand people

/ 0 نظر / 34 بازدید