جبیر

 نام علمی: Gazella bennettii

نام انگلیسی: Jebeer gazelle,Indian gazalle

نام فارسی: جبیر

(کرمانی: بز آهو)(بلوچی: آسک ماده تیهل نرس‍وان)

محدوده زندگی در کشور ایران

جبیر

/ 0 نظر / 71 بازدید